Museum stelt eerste sponsor voor: @The Park

Zondag 15 mei opende het Natuurhistorisch Museum Boekenberg in Deurne opnieuw de deuren voor het publiek. Het 18de eeuwse grottencomplex heeft de naam het meest onverwachte museum van Antwerpen te zijn. Bij de start van het nieuwe bezoekersseizoen stelt het museum zijn eerste sponsor voor.

De pittoreske collectie fossielen, mineralen en archeologische vondsten is tentoongesteld in het 18de eeuwse ondergrondse grottencomplex van het Boekenbergpark in Deurne. Jaarlijks komen er zo’n achthonderd bezoekers over de vloer. Lang niet slecht voor een bescheiden privémuseum. Om de collectie voor de volgende generatie te kunnen bewaren, gaat de vzw Werkgroep Natuurhistorisch Museum Boekenberg van start met sponsormogelijkheden voor bedrijven. Een eerste sponsor werd in het park zelf gevonden: de sport- en horecagelegenheid @The Park is alvast voor de samenwerking gewonnen.

Renovatie dringt zich op
“De bouw van het museum begon in 1961 door een groep enthousiaste paleontologen, archeologen en speleologen” vertelt voorzitter Jan Vilain van het museum Boekenberg. “Al hun vrije uren gingen naar het publiekelijk toegankelijk maken van het tweehonderd jaar oude grottencomplex en de bouw van tentoonstellingskasten voor de opmerkelijke collectie.” Vandaag is de eerste generatie pioniers overleden of bejaard. Dezelfde tijd en energie in het museum investeren is voor de huidige vrijwilligers niet meer haalbaar. Jan Vilain: “Dat stelt ons voor een probleem, want een aantal museumkasten is hoogdringend aan vervanging toe en onze werkingsmiddelen zijn te bescheiden om professionele vaklui in te schakelen. Daarom zijn we op zoek naar sponsors die mee hun schouders onder het museum willen zetten”.

Samen sterk in het Boekenbergpark
@The park transparantDidi Yordanova had daar wel oren naar en zo wordt @The Park de eerste officiële sponsor van het Natuurhistorisch Museum Boekenberg. “Het Boekenbergpark is voor onze sport- en horecazaak een fantastisch kader en we vinden het erg belangrijk om de handen in elkaar te slaan met de overige verenigingen die in het park actief zijn. Om het park als uniek natuur- en recreatiegebied te promoten staan we samen sterker dan alleen”, vertelt Didi Yordanova. “Bovendien willen we met @The Park ook iets betekenen voor de buurt en voor Deurne. De vraag van het museum past in onze filosofie en daarom willen we graag een steentje bijdragen.” Bezoekers van het museum varen wel bij de samenwerking en krijgen een mooie korting bij een consumptie in @The Park.

Walvissen en Katoennatie
De Werkgroep Natuurhistorisch Museum Boekenberg hoopt dat andere sponsors ook de weg naar het meest onverwachte museum van Antwerpen vinden, want de opknapwerken vragen een forse investering. Via de website biedt het Natuurhistorisch Museum Boekenberg sponsorpakketten aan variërend tussen 100 en 500 euro per jaar. Bovenop deze formule wil de vereniging graag enkele grote sponsors aantrekken die voor een forse financiële duw in de rug kunnen zorgen. Jan Vilain:“We hebben al eens overwogen om Fernand Huts te contacteren, maar dat is bij een wild idee gebleven. Nochtans zwommen de walvissen die zich nu in ons museum bevinden ooit over de plek waar nu de Katoennatie gevestigd is. Dat schept misschien een band” .

Tot half oktober is het museum elke zondagnamiddag geopend van 14 tot 18u.

Donderberggroep op bezoek

7 september 2015 – Zondag kreeg het Natuurhistorisch Museum Boekenberg de

Een twintigtal specialisten bezocht het Boekenbergpark en is van oordeel dat het grottencomplex een erfgoedwaarde van Europees niveau heeft.
Een twintigtal specialisten bezocht het Boekenbergpark en is van oordeel dat het grottencomplex een erfgoedwaarde van Europees niveau heeft.

Donderberggroep over de vloer, een stichting voor “follies, tuinornamenten en vermaakarchitectuur”. Deze Nederlandse vereniging van specialisten zet zich in voor de studie en het onderhoud van historische architecturale elementen in parken en tuinen.Het Boekenbergpark herbergt tal van waardevolle historische erfgoed- en landschapselementen zoals de Jagerstoren en de Chinese pagode. Maar het grottencomplex is zonder twijfel topattractie. Voorzitter Wim Meulenkamp is internationaal gekend als kunsthistoricus en maakte vijf jaar geleden al een waardebepaling voor het grottencomplex. Deze keer nam hij een twintigtal vakgenoten mee op excursie. Hij omschrijft wat een folly eigenlijk is: “Dat is een bouwwerk dat met opzet nutteloos of bizar is. Een folly is een niet-conventioneel gebouw, ongeschikt voor huisvesting of andere functies en dient enkel als decoratie. Eind 18de – begin 19de eeuw was het in de mode om op een landgoed enige romantische elementen te laten bouwen zoals geconstrueerde ruïnes en grotten of namaakkapellen.”

Wim Meulenkamp (Donderberggroep): "De follies in het Boekenbergpark maken dit tot één van de beste voorbeelden van een 'jardin anglo-chinois'"
Wim Meulenkamp (Donderberggroep): “De follies in het Boekenbergpark maken dit tot één van de beste voorbeelden van een ‘jardin anglo-chinois'”

En wat vond hij nu van het Boekenbergpark? Meulenkamp klinkt erg enthousiast: “Het grottencomplex in Boekenbergpark is in Europa quasi uniek. Dit mag wat mij betreft bij de meest interessante ‘jardins anglo-chinois’ in Europa gerekend worden. Dit is topklasse.”

(met dank aan Jan Pandelaers en Gazet van Deurne)

 

Fluorescerende mineralen in Merksem

Fluorescerende mineralen in Merksem

18 augustus 2015 – Onze Merksemse collega’s van de Academie voor Mineralogie (ACAM) stellen met trots hun vernieuwde ruimte met fluorescerende mineralen voor.
Voor wie interesse heeft in gesteenten is de uitgebreide collectie zeker een bezoek waard. Ook het Natuurhistorisch Museum Boekenberg staat reeds lang bekend om zijn fluorescerende mineralen.als onderdeel van onze collectie.

Mooiste opaal binnenkort te bezichtigen

Mooiste opaal ter wereld te bewonderen

10 augustus 2015 – De collectie mineralen in het Natuurhistorisch Museum Boekenberg mag gezien worden, maar de “Virgin Rainbow” is nog een ander paar mouwen. De mooiste opaal ter wereld werd ontdekt in Australië en is daar binnenkort ook te bezichtigen. In dit artikel staat een foto van de edelsteen en er is ook een filmpje te bekijken over het ontstaan ervan.

NMB_Banner

Grote belangstelling voor de fossielen van Borsbeek

18 juni 2015 – Onder zeer ruime belangstelling vond gisteren in het gemeentehuis van Borsbeek de publieksvoorstelling plaats van het lopende bodemonderzoek in de tunnel achter de luchthaven. De lezing werd georganiseerd door de Werkgroep Natuurhistorisch Museum Boekenberg in samenwerking met de cultuurdienst van de gemeente Borsbeek. Kristiaan Hoedemaekers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (Natuurhistorisch Museum Brussel) liet de Borsbekenaren kennis maken met ongekende elementen uit hun ondergrond. 

2015-06-17 002De graafwerken voor de tunnel onder de luchthaven spreken tot de verbeelding. In een nokvolle raadszaal met meer dan tachtig aanwezigen gaf de spreker een inleiding over de opbouw van de ondergrond. Deze opeenvolging van lagen (lithostratigrafie) kan lokaal zeer sterk uiteenlopen, wat ook bleek bij de graafwerken. Zo heeft de tunneluitgang aan de kant van Mortsel een duidelijk andere structuur in de zandlagen dan de uitgang aan de zijde van Borsbeek. Het onderzoek wees uit dat dit te wijten is aan de werking van zandbanken. De bovenste pakketten worden bovendien gekenmerkt door bioturbatie, of het omwoelen van de grond door levende organismen. De onderzoekers konden vaststellen dat de bodem in Borsbeek is doorweven met graafgangen van krabben, kreeften en kleine brachiopoden die als witte puntjes in de bodem zichtbaar zijn.

Grote fossielenrijkdom

De zanden die hier voorkomen, dateren uit het Mioceen – de periode van 23 tot 5 miljoen jaar geleden. In geologische termen is dit relatief jong: vele van de plant- en diersoorten die toen op aarde leefden, hebben vandaag nog levende verwanten of leven nog steeds op onze planeet. Zo kwamen volledige skeletten en talloze losse beenderen van walvissen en zeehonden aan het licht. Dat er in onze contreien zoveel walvisfossielen worden gevonden, heeft alles te maken met het feit dat de huidige Kanaalengte tussen Calais en Dover in die periode nog land was. De zee bedekte toen nog delen van België, Nederland en Noord-Duitsland. Walvissen die via de Noordzee naar het zuiden migreerden, kwamen hier vast te zitten en werden opgewacht door de toen levende ‘witte’ haai Carcharodon megalodon. In de bodem onder de tunnel werden tanden gevonden van dertig verschillende haaiensoorten zoals doornhaai, gladde haai, zaaghaai en engelhaai. Verder werden ook grote hoeveelheden restanten aangetroffen van beenvissen en kraakbeenvissen wat wetenschappers doet vermoeden dat hier sprake is van de rijkste jong-Miocene kraakbeenvisfauna van Noordwest Europa.

Onbekende zandlaag?

Het bodemonderzoek aan de R11-tunnel heeft mogelijk nog verrassingen in petto. In de lithostratigrafie werd tussen de reeds bekende lagen “Zand van Deurne” en “Zand van Antwerpen” een onbekende laag aangetroffen. Bij andere graafwerken in de regio, zoals de ondergrondse parking van het AZ Monica ziekenhuis, liggen het Zand van Deurne en het Zand van Antwerpen op elkaar, met een tussenliggende laag die destijds niet herkend werd. In Borsbeek bevindt zich hier echter een glauconietrijke zandlaag waarin aan de basis oesterfossielen voorkomen. Verder onderzoek moet uitwijzen of hier sprake is van een nieuwe laag. In elk geval heeft het bodemonderzoek onder de R11 zijn belang. Het is uitzonderlijk en uniek dat wetenschappers de gelegenheid krijgen om een bodemprofiel van meerdere honderden meters lang te onderzoeken. De meeste bodemonderzoeken vinden immers plaats in bouwputten voor gebouwen terwijl de tunnelwerken een veel grotere werf omvatten. Er konden ook conclusies worden getrokken over het toenmalige klimaat. Uit de gevonden fossielen blijkt dat onze regio miljoenen jaren geleden subtropisch was. De overblijfselen tonen aan dat het Mioceen een overgangsperiode was van volledig uitgestorven naar moderne fauna.

Na afloop van de presentatie hadden de aanwezigen de gelegenheid om enkele gevonden resten te bekijken. De tentoonstellingskast zal in het gemeentehuis van Borsbeek nog te bezichtigen zijn tot 1 juli.

2015-06-17 004

2015-06-17 003

Natuurhistorisch Museum Brussel behoort tot beste ter wereld

Volgens een onderzoek van de Amerikaanse nieuwszender CNN is het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen – het Natuurhistorisch Museum in Brussel – het derde beste ter wereld, zo staat vandaag in De Morgen.

Kristiaan Hoedemaekers, gekend van de lezing over de fossielen aan de luchthaven van Deurne, is lid van onze vereniging en werkt bij het KBIN. De Werkgroep Natuurhistorisch Museum Boekenberg is dan ook trots op de nauwe relaties met de wereldtop.

De volledige top-10 van beste musea ter wereld staat op de website van CNN.

Klas 4A van Drakenhof op bezoek

Op 9 juni kreeg het Natuurhistorisch Museum klas 4A van basisschool Drakenhof over de vloer. Dago, onze jongste vrijwilliger, gaf een spreekbeurt over het museum en mocht voor die gelegenheid zijn klasgenoten en juf uitnodigen in de grot. Na een boeiende uiteenzetting over de ontstaansgeschiedenis van het museum en de collectie gidste Dago zijn medeleerlingen door alle afdelingen in het grottencomplex. Vooral de zaal met fluorescerende mineralen viel in de smaak van de kinderen, niet in het minst omdat hun fluohesjes fel weerkaatsten in de fluorescentielampen. Alle leerlingen van 4A kregen een uitnodiging om in de grote vakantie het museum samen met hun ouders, broers, zussen en vriendjes te bezoeken.

Fluohesjes onder de fluorescentielampen, een verrassend lichtspektakel!
Fluohesjes onder de fluorescentielampen, een verrassend lichtspektakel!

Dago gaf een spreekbeurt voor klas 4A van basisschool Drakenhof.