GROEPSBEZOEK

Een groepsbezoek met gids aan het Natuurhistorisch Museum Boekenberg is buiten de gewone openingsuren mogelijk op aanvraag. De gangen en zalen in het museum zijn klein en smal. Om organisatorische en veiligheidsredenen zijn daarom maximaal 20 personen per groep toegelaten.

Het tarief voor een groepsbezoek bedraagt € 40,00 en dient na onze bevestiging van uw aanvraaag vooraf te worden betaald op rekening BE 53 4088 0208 2153 met vermelding van de naam van uw groep en de datum van het bezoek. Groepen groter dan 20 personen moeten worden opgesplitst waarbij elke groep apart wordt aangerekend.

Voor scholen gelden aparte tarieven, afhankelijk van de omvang van de klasgroep. Leerkrachten en schooldirecties kunnen hiervoor contact opnemen via info@museumboekenberg.be

Aanvragen voor een groepsbezoek moeten minimaal twee maanden voor de gewenste bezoekdatum worden ingediend. Gebruik hiervoor onderstaand formulier.

AANVRAAGFORMULIER GROEPSBEZOEK