ARCHEOLOGIE

Logo Museum Kleur zonder tekstArcheologie (Grieks: ἀρχαῖος – λόγος : ‘leer der oudheid’) of oudheidkunde is de wetenschap die overblijfselen van oude culturen bestudeert om zo het verleden te reconstrueren en te duiden. Dergelijke overblijfselen, in het bijzonder door de mens vervaardigde gebruiksvoorwerpen (artefacten), worden bij opgravingen gevonden. Het wetenschappelijk onderzoek omvat zowel de vondsten zelf als de context waarin zij worden aangetroffen.

De afdeling archeologie is de kleinste van het museum en bevat voornamelijk gebruiksvoorwerpen uit het middeleeuwse Antwerpen. Oudere gebruiksvoorwerpen zoals vuistbijlen en pijlpunten uit het steentijdperk zijn ondergebracht in de afdeling prehistorie.

2015-05-24 063Kopie van NHMB 2014-07-20 021

 

 

 

 

 

NMB_Banner